Drágul a közúti fuvarozás

Az elektronikus útdíjról szóló, szeptember közepén megjelent kormányhatározat melléklete tartalmazza az új díjszabást is, az érintett három járműkategóriára vonatkozóan. E szerint jelentősen többe kerül majd átszelni egy kamionnal az országot, mint a

e toll 2.jpgAz elmúlt hónapok teljes csendjét követően az múlt héten és azóta folyamatosan szinte egymást érik a 2013-tól bevezetendő elektronikus útdíj szedési rendszerrel kapcsolatos hírek, hivatalos közlemények, tájékoztatók. Az állam részéről a Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik az ügy, melytől újabb és újabb részletek, a korábbi rövid megfogalmazásokat részben megmagyarázó, részben pontosító közlemények, nyilatkozatok látnak napvilágot. Ilyen a legutóbbi is, mely a rendszer kiépítésnek, üzemeltetésének finanszírozására vonatkozik.

Az MTI kérdéseire írt válaszlevél szerint a májusi kormányhatározatban rögzített, 214,5 milliárd forintos (10 évre vonatkozó) keretösszeg a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer beszerzésére és a díjszedési szolgáltatás finanszírozására biztosított volna fedezetet. A korábbi tervek szerint az Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Zrt. az eszközbeszerzés finanszírozására hitelt vett volna fel, amelyet a befolyó díjbevételekből törlesztett volna. Így a korábban számszerűsített összeg részben a kapcsolódó kötelezettségvállalással járó, előzetesen becsülhető finanszírozási igényt takarta. Ezzel szemben az új kormányhatározat kimondja, hogy a rendszer tervezésének és kiépítésének, a bevezetés egy éves technikai támogatásának költségeit teljes egészében a központi költségvetés fedezi, a kiadásokat elsőként a jövő évi büdzsébe kell betervezni. E feladatokra az ÁAK szerződik a közbeszerzésen nyertes partnerrel a rögzített összeghatárt (42 milliárd forintot) meg nem haladó értékben. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az uniós források utólagos bevonásának lehetőségéről is gondoskodik - áll a tárca közleményében.

Az új megoldás tehát nem tartalmazza a díjszedés, díjellenőrzés költségeit. E feladatokat a szintén megkötendő szolgáltatási szerződés alapján tíz évig az ÁAK látja el. A társaság kapcsolódó kiadásait a beszedett díjakból finanszírozzák majd.

A korábbi határozatból kikerült az a bekezdés is, amelynek alapján a beszedett díjakból finanszírozná a közútkezelő a közúthálózat fenntartási és fejlesztési feladatait. Az NFM indoklása szerint a módosítás lényege, hogy a rendszerből származó bevételek nem a kijelölt közútkezelő társasághoz, hanem a központi költségvetésbe folynak be. E források azonban a jelenlegi tervek szerint is elsősorban a díjas útszakaszokon, majd a közúthálózat egyéb részein elvégzett fejlesztési, felújítási, karbantartási munkákban hasznosulhatnak - írja a tárca.

Kire vonatkozik?

efkon_dsrc_eutdij_bitport.jpgAz elektronikus útdíj szedési rendszer bevezetésével a 3,5 t össztömeg feletti tehergépjárművek számára a jelenlegi besorolási rend is megváltozik. Az eddigi D2 (3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű valamint járműszerelvény - gépjármű és vontatmány), D3 (7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű valamint járműszerelvény - gépjármű és vontatmány), D4 (12,0 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű, valamint járműszerelvény - gépjármű és vontatmány) kategóriák helyébe a J2-től a J4-ig tartó díjosztályok lépnek. A J1 kategóriába a személygépjárművek, motorkerékpárok és 3,5 t alatti áruszállítók tartoznak, melyek vezetői az elektronikus rendszer bevezetését követően is időalapú, virtuális matrica megvásárlásával használhatják az autópályákat.

A 2013 közepétől használandó kategóriák:

  • J1 járműkategória/díjosztály: 3,5 t össztömeg alatti kéttengelyes járművek (személygépkocsik, motorkerékpárok, kis áruszállítók);
  • J2 járműkategória/díjosztály: 3,5 t össztömeget elérő vagy meghaladó kéttengelyes tehergépjárművek és valamennyi autóbusz;
  • J3 járműkategória/díjosztály: 3,5 t össztömeget elérő vagy meghaladó háromtengelyes tehergépjárművek és járműszerelvények;
  • J4 járműkategória/díjosztály: 3,5 t össztömeget elérő vagy meghaladó, négy- vagy többtengelyes tehergépjárművek, járműszerelvények.

A fenti besorolásokban olvashatóktól eltérően az autóbuszok számara - hasonlóan a személyautókhoz -, továbbra is a "matricás" rendszer marad érvényben.

Mennyi az annyi?

"A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Európai Bizottság megfelelő szervezeti egységével az egyeztetéseket a díjtételek alkalmazásáról és a gyakori úthasználóknak nyújtható kedvezményekről a többször módosított, a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint kezdje meg, és az állami támogatásnak minősülő intézkedéseket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikk (3) bekezdése értelmében előzetesen jelentse be az Európai Bizottságnak" - áll a pénteki kormányhatározatban, vagyis a magyar hatóságok Brüsszellel is egyeztetnek az ügyben.

A kormányrendelet melléklete tartalmazza az alkalmazandó díjtételeket is, melyeket a korábban szóba kerülteknél jóval magasabban határoztak meg.
Míg most, illetve a rendszer bevezetéséig egy 38 tonnás kamionnal bruttó 3375 Ft-ért - ha kamionstop miatt meg kell állni, akkor kétszer ennyiért, 6 750 Ft-ért - az egész országot átszelhette egy fuvarozó, akár Letenyétől Záhonyig is. Ez a közel 500 km az elektronikus rendszer bevezetését követően - az M7-es, M3-as, M31-es autópályákat, az M0-ás autóutat és a 4-es főutat igénybe véve - legalább nettó 40 200 Ft-ba, azaz bruttó 51 052 Ft-ba fog kerülni. Ez az összeg alig kevesebb, mint negyede a jelenlegi díjszabás szerinti, egész éves autópálya és más díjköteles szakaszok igénybevételére jogosító virtuális matricának (235 950 Ft).

Forrás: portfolio.hu, képek innen: allyoncars.blogspot.com, bitport.hu